Gondolatok egy Waldorf iskoláról

  • user warning: Table './waldorf/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1521904222 AND uid = 0 in /home/waldorf/public_html/includes/session.inc on line 119.
  • user warning: Table './waldorf/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1521904222 AND s.uid > 0 ORDER BY s.timestamp DESC in /home/waldorf/public_html/modules/user/user.module on line 764.

„ A Waldorf iskolákban igyekeznek minden napot organikusan felépíteni. A gyermek reggel a legfogékonyabb a gondolkodásra. A tanítás épp ezért azokkal a tárgyakkal kezdődik, amelyekben különösen fontos szerepet kap a megértés, a gondolkodás és a képzetalkotás. Minden tárgyat néhány héten át reggelenként mint „főtárgyat” tanítanak: ez egy nagyobb tanítási egység, úgynevezett „időszakasz”. A harmadik órától következnek sorban azok a tantárgyak, amelyekben lényeges a ritmikus ismétlés;> ilyenek az idegen nyelvek, az euritmia és a torna, a zene és a vallásoktatás. Lehetőleg a délelőtt szakaszában vagy délután kerül sorra a kézimunka, barkácsolás, kertészkedés és a természettudományos kísérletezés. Tehát az ismétlő-gyakorló órák után jön el az ideje a művészi vagy gyakorlati foglalkozásoknak. A házi feladatok is hasonló jellegűek: céljuk a begyakorlás, valaminek az elkészítése, készségek elsajátítása. Mindebből kitűnik tehát, hogy az iskola a napirendet nem a tanárok igényei és kényelmi szempontjai szerint igyekszik összeállítani, hanem szeretné itt elsősorban a gyerekek természetes napi ritmusát figyelembe venni. Ez pedig, nagyobb méretekben bár, de olyan, mint a belégzés és kilégzés-vagyis befogadás, átélés és megcsinálás, aktivitás-között hullámzik.”